Alfyn Greengrass
(TWINKLE MIRAGE 13) [Kurumayoi (Mitu)] Fuyu no sugoshikata (Octopath Traveler)
(TWINKLE MIRAGE 13) [Kurumayoi (Mitu)] Fuyu no sugoshikata (Octopath Traveler)
[Sasori no Karaage (ot)] Inaka de kurasou (Octopath Traveler)
[Sasori no Karaage (ot)] Inaka de kurasou (Octopath Traveler)
(TWINKLE MIRAGE 10) [Monjin (Samonji Monji)] Shoujiki-sha wa ai o miru (Octopath Traveler)
(TWINKLE MIRAGE 10) [Monjin (Samonji Monji)] Shoujiki-sha wa ai o miru (Octopath Traveler)