Amy Rose
[Bakuhatsu BRS. (B.Tarou)] O (URABON6) (Various)
[Bakuhatsu BRS. (B.Tarou)] O (URABON6) (Various)