Ashitaka
[Studio Zuburi (Sutajiozuburi Sakuhin)] Studio Zuburi Sakuhin 2 (Kiki’s Delivery Service, Only Yesterday, Princess Mononoke)
[Studio Zuburi (Sutajiozuburi Sakuhin)] Studio Zuburi Sakuhin 2 (Kiki’s Delivery Service, Only Yesterday, Princess Mononoke)