Bass
[Dekunobou] POWER HALL (Rockman)
[Dekunobou] POWER HALL (Rockman)
[Haraguro Tenshi (Narukami)] JAM (Rockman, Rockman.EXE)
[Haraguro Tenshi (Narukami)] JAM (Rockman, Rockman.EXE)
[Haraguro Tenshi (Narukami)] SLAP BASS (Rockman)
[Haraguro Tenshi (Narukami)] SLAP BASS (Rockman)
(C74) [Haraguro Tenshi (Narukami)] SLAP BASS next stage! (Rockman)
(C74) [Haraguro Tenshi (Narukami)] SLAP BASS next stage! (Rockman)
(C76) [Haraguro Tenshi (Narukami)] SLAP BASS revenge! (Rockman)
(C76) [Haraguro Tenshi (Narukami)] SLAP BASS revenge! (Rockman)
(C77) [Haraguro Tenshi (Narukami)] DREAM OF BASS (Rockman)
(C77) [Haraguro Tenshi (Narukami)] DREAM OF BASS (Rockman)
[Haraguro Tenshi (Narukami)] JEALOUSY (Rockman)
[Haraguro Tenshi (Narukami)] JEALOUSY (Rockman)
[Haraguro Tenshi (Narukami)] R.F.B (Rockman)
[Haraguro Tenshi (Narukami)] R.F.B (Rockman)
[Haraguro Tenshi (Narukami)] BATTLEMENT (Rockman)
[Haraguro Tenshi (Narukami)] BATTLEMENT (Rockman)
[Haraguro Tenshi (Narukami)] BASS DRUNKER (Rockman)
[Haraguro Tenshi (Narukami)] BASS DRUNKER (Rockman)
[Haraguro Tenshi (Narukami)] appassionato (Rockman)
[Haraguro Tenshi (Narukami)] appassionato (Rockman)
(C87) [Marvelous Zents (Tyanaka)] Koko de Shitai no ne…?  (Dead or Alive) [English]
(C87) [Marvelous Zents (Tyanaka)] Koko de Shitai no ne…? (Dead or Alive) [English]