Brigette
(C85) [Akusei-Shinseibutsu (Nori)] XX Bank (Pokemon)
(C85) [Akusei-Shinseibutsu (Nori)] XX Bank (Pokemon)
[Imuneko] Azusaa! Buryu! (Pokémon Ruby and Sapphire)
[Imuneko] Azusaa! Buryu! (Pokémon Ruby and Sapphire)