Cathy Taymor
(C66) [Okinawa Taieki Gunjinkai (Yasunaga Kouichirou)] Yuriika. (Kaleido Star) [English]
(C66) [Okinawa Taieki Gunjinkai (Yasunaga Kouichirou)] Yuriika. (Kaleido Star) [English]
[Okinawa Taieki Gunjinkai (Yasunaga Kouichirou)] Yuriika.  (Kaleido Star)
[Okinawa Taieki Gunjinkai (Yasunaga Kouichirou)] Yuriika. (Kaleido Star)