Chia Venta Zoa
(CCTokyo136) [Rudolf, DRIPOUT (Shiba Takashi, Chaku)] Kid-kun no Karte (Kaiten Mutenmaru)
(CCTokyo136) [Rudolf, DRIPOUT (Shiba Takashi, Chaku)] Kid-kun no Karte (Kaiten Mutenmaru)