Chika Koizumi
(C84) [Kouyadou (Mizuki Eimu)] BOY FRIENDS (Kyou no Go no Ni)
(C84) [Kouyadou (Mizuki Eimu)] BOY FRIENDS (Kyou no Go no Ni)
(C86) [Kouyadou (Mizuki Eimu)] DEAR MY FRIEND (Kyou no 5 no 2)
(C86) [Kouyadou (Mizuki Eimu)] DEAR MY FRIEND (Kyou no 5 no 2)
(C77) [Kouyadou (Mizuki Eimu)] CLASS MATE (Kyou no Go no Ni)
(C77) [Kouyadou (Mizuki Eimu)] CLASS MATE (Kyou no Go no Ni)
(C79) [Kouyadou (Mizuki Eimu)] GIRL FRIEND (Kyou no 5 no 2)
(C79) [Kouyadou (Mizuki Eimu)] GIRL FRIEND (Kyou no 5 no 2)