Clemont
(ShotaFes 4) [Peko Renmei (Kosuke Poke)] Satoshi to Citron! Tachimukau 2tsu no Kokoro! (Pokémon X and Y)
(ShotaFes 4) [Peko Renmei (Kosuke Poke)] Satoshi to Citron! Tachimukau 2tsu no Kokoro! (Pokémon X and Y)
(Challe! 14) [WEST ONE (10nin)] Summer Boys (Pokémon X and Y)
(Challe! 14) [WEST ONE (10nin)] Summer Boys (Pokémon X and Y)
(Shota Scratch 30) [WEST ONE (10nin)] On The Great Journey (Pokémon X and Y) [Chinese]
(Shota Scratch 30) [WEST ONE (10nin)] On The Great Journey (Pokémon X and Y) [Chinese]
(Shota Scratch 30) [WEST ONE (10nin)] On The Great Journey (Pokémon X and Y) [English] {Shotachan}
(Shota Scratch 30) [WEST ONE (10nin)] On The Great Journey (Pokémon X and Y) [English] {Shotachan}
(Shota Scratch 27) [WEST ONE (10nin)] revolution 10 (Pokémon X and Y)  [Chinese]
(Shota Scratch 27) [WEST ONE (10nin)] revolution 10 (Pokémon X and Y) [Chinese]
(Shota Scratch 29) [WEST ONE (10nin)] cream soda (Pokémon X and Y)
(Shota Scratch 29) [WEST ONE (10nin)] cream soda (Pokémon X and Y)
(Shota Scratch SP4) [WEST ONE (10nin)] The Rainbow Connection (Pokémon X and Y)
(Shota Scratch SP4) [WEST ONE (10nin)] The Rainbow Connection (Pokémon X and Y)
(Shota Scratch 27) [WEST ONE (10nin)] revolution 10 (Pokémon X and Y)
(Shota Scratch 27) [WEST ONE (10nin)] revolution 10 (Pokémon X and Y)
(Shota Scratch SP4) [WEST ONE (10nin)] The Rainbow Connection (Pokémon X and Y) [English] {Shotachan}
(Shota Scratch SP4) [WEST ONE (10nin)] The Rainbow Connection (Pokémon X and Y) [English] {Shotachan}
(Shota Scratch 29) [WEST ONE (10nin)] cream soda (Pokémon X and Y) [English] {Shotachan}
(Shota Scratch 29) [WEST ONE (10nin)] cream soda (Pokémon X and Y) [English] {Shotachan}