Dororo
( Da no) Tonari no kimi e(Dororo)
( Da no) Tonari no kimi e(Dororo)
( Yamato mochi[To mochi) Amai hitotoki ~ ashuresu icha icha-shū ~(Dororo)
( Yamato mochi[To mochi) Amai hitotoki ~ ashuresu icha icha-shū ~(Dororo)