Duke Pantarei
(C79) [A.P.YAMAMOH (Yamamoh)] Panta rhei nychta (Tales of Vesperia)
(C79) [A.P.YAMAMOH (Yamamoh)] Panta rhei nychta (Tales of Vesperia)