Emilio Michaelov
(c51) [Kakushi Toride no San Hamster] Nadare Shiki Bros. (Sakura Taisen, Street Fighters)
(c51) [Kakushi Toride no San Hamster] Nadare Shiki Bros. (Sakura Taisen, Street Fighters)