Emily Adachi
[Kudamono Monogatari (Kuroishi Ringo)] 1 Air Gear? Emiri Adati (Air Gear)
[Kudamono Monogatari (Kuroishi Ringo)] 1 Air Gear? Emiri Adati (Air Gear)