Enoch
(SC64) [*-Shiriana- (Otsuno)] Enoch no Ichiban Ii Save Point (El Shaddai)
(SC64) [*-Shiriana- (Otsuno)] Enoch no Ichiban Ii Save Point (El Shaddai)
(Daijoubuda, Mondai Nai.) [Yudokuya (Tomokichi)] Kami wa Itteiru- Ezekiel wo Ikasero to (El Shaddai)
(Daijoubuda, Mondai Nai.) [Yudokuya (Tomokichi)] Kami wa Itteiru- Ezekiel wo Ikasero to (El Shaddai)
(Daijoubuda, Mondai Nai.) [Yumeutsutsu daga Daijoubu ka? (menimo)] Shota Shaddai (El Shaddai)
(Daijoubuda, Mondai Nai.) [Yumeutsutsu daga Daijoubu ka? (menimo)] Shota Shaddai (El Shaddai)