Ex Albio
[Taiko] Murabito ni Tanomarete Kinyokuyaku o Tsukuru Hanashi (Ars Almal, Ex Albio) [Chinese]
[Taiko] Murabito ni Tanomarete Kinyokuyaku o Tsukuru Hanashi (Ars Almal, Ex Albio) [Chinese]
(Taiko) murabito ni tanomareta kinyokukusuri wo tskuruhanasu (Ars Almal, Ex Albio)
(Taiko) murabito ni tanomareta kinyokukusuri wo tskuruhanasu (Ars Almal, Ex Albio)