Floyd Leech
[Kuro Hitsuji KURO] Furo Kan ♀ No Tsumori
[Kuro Hitsuji KURO] Furo Kan ♀ No Tsumori
(Beckon of the Mirror ZERO) [AKA-MISO (Mamemu)] accomplice (Disney: Twisted-Wonderland)
(Beckon of the Mirror ZERO) [AKA-MISO (Mamemu)] accomplice (Disney: Twisted-Wonderland)