Fortress
(Gensou no Jukai VI) [SECREDER (Jingai Modoki)] My guild’s Fortress and Medic (Etrian Odyssey) [English]
(Gensou no Jukai VI) [SECREDER (Jingai Modoki)] My guild’s Fortress and Medic (Etrian Odyssey) [English]
(Gensou no Jukai VI) [SECREDER (Jingai Modoki)] Uchi no Guild no Mamori to Kaifuku (Sekaiju no Meikyuu)
(Gensou no Jukai VI) [SECREDER (Jingai Modoki)] Uchi no Guild no Mamori to Kaifuku (Sekaiju no Meikyuu)