Freddy Krueger
[Patton Shogun] Chou Kichiku Bijo Kakutouka Dasshutsu Game
[Patton Shogun] Chou Kichiku Bijo Kakutouka Dasshutsu Game