Gunner
[MOD (Akiyoshi Ryoutarou)] ML#014 MonnaLisa#014 (Etrian Odyssey/Sekaiju no Meikyuu)
[MOD (Akiyoshi Ryoutarou)] ML#014 MonnaLisa#014 (Etrian Odyssey/Sekaiju no Meikyuu)