Haruto Houjo
(C52) [MCP (Morimi Ashita)] MC 5 Short (Haunted Junction, Gaogaigar, Sakura Taisen)
(C52) [MCP (Morimi Ashita)] MC 5 Short (Haunted Junction, Gaogaigar, Sakura Taisen)