Hatoko Daikanyama
[Studio Z-Agnam (Azuma Kyouto)] Meika Azumaya Azuma Kyouto Kojinshi Vol.4 (Various)
[Studio Z-Agnam (Azuma Kyouto)] Meika Azumaya Azuma Kyouto Kojinshi Vol.4 (Various)
[Studio Z-AGNAM (Various)] Meika Azumaya Vol.4 (Various)
[Studio Z-AGNAM (Various)] Meika Azumaya Vol.4 (Various)