Hit-girl
[Tsurikichi Doumei (Sakamoto Sarutomunto Nerima)] Terra Fuckers (Terra Formars)
[Tsurikichi Doumei (Sakamoto Sarutomunto Nerima)] Terra Fuckers (Terra Formars)