Hitomi Onodera
[Yokoshimaya. (Yokoshima Takemaru)] I LOVE YOU X 7 (Seven of Seven)
[Yokoshimaya. (Yokoshima Takemaru)] I LOVE YOU X 7 (Seven of Seven)