Hyper Blossom
(C74) [RPG COMPANY2 (Hoshino Fuuta)] Honwaka Z (Demashita Power Puff Girls Z)
(C74) [RPG COMPANY2 (Hoshino Fuuta)] Honwaka Z (Demashita Power Puff Girls Z)