Ichiro Komaba
[Toraya (ITOYOKO)] Gin no Nikusa (Silver Spoon)
[Toraya (ITOYOKO)] Gin no Nikusa (Silver Spoon)
(C85) [KAZINO (Aoki Kanato)] Iro wa Shian no Soto (Silver Spoon)
(C85) [KAZINO (Aoki Kanato)] Iro wa Shian no Soto (Silver Spoon)
(C85) [Over (Randou Mineru)] Honey Sweet Night (Silver Spoon)
(C85) [Over (Randou Mineru)] Honey Sweet Night (Silver Spoon)
(C85) [Over (Randou Mineru)] HONEY MARK (Silver Spoon)
(C85) [Over (Randou Mineru)] HONEY MARK (Silver Spoon)
[Toraya (ITOYOKO)] Gin no Nikusa Silver Fork (Silver Spoon)
[Toraya (ITOYOKO)] Gin no Nikusa Silver Fork (Silver Spoon)
(C84) [KAZINO (Aoki Kanato)] Re-recording book (Silver Spoon)
(C84) [KAZINO (Aoki Kanato)] Re-recording book (Silver Spoon)
[KAZINO (Aoki Kanato)] AFTER TASTE (Silver Spoon)
[KAZINO (Aoki Kanato)] AFTER TASTE (Silver Spoon)