Jou Gotsubashi
[Studio Rakkyou (Takase Yuu)] Pakotetsu Shounen 5 (Shinkansen Henkei Robo Shinkalion) [Digital]
[Studio Rakkyou (Takase Yuu)] Pakotetsu Shounen 5 (Shinkansen Henkei Robo Shinkalion) [Digital]