Jun Gotou
English Chinese Japanese
(SC2017 Autumn) [Asatsuki Dou, Snow Ice (Youta, Misana)] Ochinchin-san Okomari desu ka? Okomari desu ne? (Tenshi no 3P!)
(SC2017 Autumn) [Asatsuki Dou, Snow Ice (Youta, Misana)] Ochinchin-san Okomari desu ka? Okomari desu ne? (Tenshi no 3P!)