Kai Chisaki
[Satori] Roushongaaze [Otooba]
[Satori] Roushongaaze [Otooba]
(Douyara Deban no Youda! 8) [Deiryoku-Hatsuden-Jo (Hedoro)] Gan (Boku no Hero Academia)
(Douyara Deban no Youda! 8) [Deiryoku-Hatsuden-Jo (Hedoro)] Gan (Boku no Hero Academia)