Kanbei Kuroda
[Shirogane Dai San (Shima Tora)] Omoi Yadori (Samurai Warriors)
[Shirogane Dai San (Shima Tora)] Omoi Yadori (Samurai Warriors)