Katri Ukonniemi
(C90) [Puchi-ya (Hoshino Fuuta)] Makiba no Shoujo-chan (Katri, Girl of the Meadows)
(C90) [Puchi-ya (Hoshino Fuuta)] Makiba no Shoujo-chan (Katri, Girl of the Meadows)
(C50) [MünchenGraph (Kita Kaduki, Mach II)] Hara Hara Dokei Calpis Theater 7:30 Junbigou (World Masterpiece Theater)
(C50) [MünchenGraph (Kita Kaduki, Mach II)] Hara Hara Dokei Calpis Theater 7:30 Junbigou (World Masterpiece Theater)
(C53) [MünchenGraph (Kita Kaduki, Mach II)] MunchenGraph vol. 2 (Katri, Girl of the Meadows)
(C53) [MünchenGraph (Kita Kaduki, Mach II)] MunchenGraph vol. 2 (Katri, Girl of the Meadows)
(C50) [Munchen Graph (Kita Kaduki, Mach II)] Hara Hara Dokei Calpis Theater 7:30 Junbigou (Various)
(C50) [Munchen Graph (Kita Kaduki, Mach II)] Hara Hara Dokei Calpis Theater 7:30 Junbigou (Various)
(CR25) [Tsurikichi-Doumei (Umedama Nabu)] •• Monokaki Doushin Inemuri Kai Nan Demo-R Ver. Alpha (Various)
(CR25) [Tsurikichi-Doumei (Umedama Nabu)] •• Monokaki Doushin Inemuri Kai Nan Demo-R Ver. Alpha (Various)