Keiko Yukimura
[SKC Studio] Yuuwaku – Girl’s Book (Yu Yu Hakusho)
[SKC Studio] Yuuwaku – Girl’s Book (Yu Yu Hakusho)