Kevin
(Kemoket 5) [Kon’na Tokoro no Kinniku Made Kitaeru Nante… (Sugoi Kin’niku)] 生きていたカール(LV.99)が獣人王にしごかれてオイラの許婚として仕上がっていた話
(Kemoket 5) [Kon’na Tokoro no Kinniku Made Kitaeru Nante… (Sugoi Kin’niku)] 生きていたカール(LV.99)が獣人王にしごかれてオイラの許婚として仕上がっていた話