Kirimaru Settsuno
[Saitama Shintoshin (Mihara Gorie)] Usotsuki Game Mikoto no Maki (Rakudai Ninja Rantarou)
[Saitama Shintoshin (Mihara Gorie)] Usotsuki Game Mikoto no Maki (Rakudai Ninja Rantarou)
[Ura Urethan (Akari Seisuke)] Ame ni Utaeba (Rakudai Ninja Rantarou)
[Ura Urethan (Akari Seisuke)] Ame ni Utaeba (Rakudai Ninja Rantarou)
[Ura Urethan (Akari Seisuke)] Ame to Kusari (Rakudai Ninja Rantarou)
[Ura Urethan (Akari Seisuke)] Ame to Kusari (Rakudai Ninja Rantarou)