3-nen B-gumi Kinpachi Sensei Densetsu No Kyoudan Ni Tate
(Puniket 11) [Hirokaworld (Hirokawa)] Pachie-bon (3-nen B-gumi Kinpachi Sensei Densetsu no Kyoudan ni tate!)
(Puniket 11) [Hirokaworld (Hirokawa)] Pachie-bon (3-nen B-gumi Kinpachi Sensei Densetsu no Kyoudan ni tate!)
(SC27) [Hirokaworld (Hirokawa)] 15/21 (3-nen B-gumi Kinpachi Sensei Densetsu no Kyoudan ni tate!)
(SC27) [Hirokaworld (Hirokawa)] 15/21 (3-nen B-gumi Kinpachi Sensei Densetsu no Kyoudan ni tate!)