Amaizo Dango
[Karumaya (Karma Tatsurou)] Hachimitsu Otoko Ware (Bush Baby, Amaizo! Dango)
[Karumaya (Karma Tatsurou)] Hachimitsu Otoko Ware (Bush Baby, Amaizo! Dango)
(CR26) [Karmaya (Karma Tatsurou)] Dango Sankyoudai! (Amaizo! Dango)
(CR26) [Karmaya (Karma Tatsurou)] Dango Sankyoudai! (Amaizo! Dango)
(CR26) [Karmaya (Karma Tatsurou)] Dango Sankyoudai (Amaizo! Dango)
(CR26) [Karmaya (Karma Tatsurou)] Dango Sankyoudai (Amaizo! Dango)