Angel Sanctuary
[Kayasawa] [Tenshi Kinryouku] Shoushitsuten, Aruiwa Uso No Hanashi. [Kira × Katou]
[Kayasawa] [Tenshi Kinryouku] Shoushitsuten, Aruiwa Uso No Hanashi. [Kira × Katou]