Barcode Fighter
(Futaket 11.5) [ASTRA’S (Astra)] B.F. Sakura (Barcode Fighter)
(Futaket 11.5) [ASTRA’S (Astra)] B.F. Sakura (Barcode Fighter)
(C46) [JoRiJoRi (Kamirenjaku Sanpei, Kichijouji Kitashirou)] JoRiJoRi Vol. 4 (Dragon Ball Z, Barcode Fighter)
(C46) [JoRiJoRi (Kamirenjaku Sanpei, Kichijouji Kitashirou)] JoRiJoRi Vol. 4 (Dragon Ball Z, Barcode Fighter)
(C45) [Game Dome (Kamirenjaku Sanpei)] Konna ni Karakute Inca Teikoku Vol. 4 (Barcode Fighter)
(C45) [Game Dome (Kamirenjaku Sanpei)] Konna ni Karakute Inca Teikoku Vol. 4 (Barcode Fighter)
(Futaket 2) [Game Dome Hamamatsuchou (Kamirenjaku Sanpei)] Sakurajiru (Barcode Fighter)
(Futaket 2) [Game Dome Hamamatsuchou (Kamirenjaku Sanpei)] Sakurajiru (Barcode Fighter)
(CR16) [Game Dome (Kamirenjaku Sanpei)] Anal Angel 1
(CR16) [Game Dome (Kamirenjaku Sanpei)] Anal Angel 1
(C49) [ANA (Kichijouji Kitashirou)] Sakuragai Ehonban (Barcode Fighter)
(C49) [ANA (Kichijouji Kitashirou)] Sakuragai Ehonban (Barcode Fighter)
(CR20) [ANA (Kichijouji Kitashirou)] Sakuragai Seishun Sanka Hen (Barcode Fighter)
(CR20) [ANA (Kichijouji Kitashirou)] Sakuragai Seishun Sanka Hen (Barcode Fighter)
(CR19) [GAME DOME (Kamirenjaku Sanpei)] ANAL ANGEL (Barcode Fighter)
(CR19) [GAME DOME (Kamirenjaku Sanpei)] ANAL ANGEL (Barcode Fighter)