Cocoro-navi
(C67) [Pazzo S.P. (Akikaze Shirakumo)] Petite Soeur 2 (Cocoro-Navi)
(C67) [Pazzo S.P. (Akikaze Shirakumo)] Petite Soeur 2 (Cocoro-Navi)