Element Hunters
(C77) [Studio Tar (Kyouichirou)] Chou Shibamura-teki genki hatsuratsu mirai orenji! ! (Element Hunters)
(C77) [Studio Tar (Kyouichirou)] Chou Shibamura-teki genki hatsuratsu mirai orenji! ! (Element Hunters)