Gakuen Sousei Nekoten
[Tamago no Kara] Koushoku Shounen Kaizokuban 2 Batten!
[Tamago no Kara] Koushoku Shounen Kaizokuban 2 Batten!
(C72) [Tamago no Kara] Kansuke no Ero Bon (Gakuen Sousei Nekoten!)
(C72) [Tamago no Kara] Kansuke no Ero Bon (Gakuen Sousei Nekoten!)
(Shota Scratch 4) [Tamago no Kara] Koushoku Shounen Kaizokuban 1 Batten! (Gakuen Sousei Nekoten!)
(Shota Scratch 4) [Tamago no Kara] Koushoku Shounen Kaizokuban 1 Batten! (Gakuen Sousei Nekoten!)