Green Green
[UNI MATRIX ONE, MGW (Isou Doubaku)] RFG (Green Green)
[UNI MATRIX ONE, MGW (Isou Doubaku)] RFG (Green Green)
[UNI MATRIX ONE (Isou Doubaku)] EFG – Emergency Fanbook GreenGreen (Green Green)
[UNI MATRIX ONE (Isou Doubaku)] EFG – Emergency Fanbook GreenGreen (Green Green)