Kenkou Zenrakei Suieibu Umishou
(SC37) [Happy Paranoia, Shikkokuno J.P.S. (Wanashiro Giovanna, Hasumi Elan)] One piece (Kenkou Zenrakei Suieibu Umishou)
(SC37) [Happy Paranoia, Shikkokuno J.P.S. (Wanashiro Giovanna, Hasumi Elan)] One piece (Kenkou Zenrakei Suieibu Umishou)