Magimoji Rurumo
(CT25) [Ginsiba. (Shieko)] Magimoji Ongaeshi (Magimoji Rurumo)
(CT25) [Ginsiba. (Shieko)] Magimoji Ongaeshi (Magimoji Rurumo)