Nande Koko Ni Sensei Ga
[Nightmare Express -Akumu no Takuhaibin-] Yokubou Kaiki Dai 566 Sho × Jokyoshi = Abekku kan 壊 @ Nande Koko ni Tsuyo  Ma ga! ! – (Nande Koko ni Sensei ga!?)
[Nightmare Express -Akumu no Takuhaibin-] Yokubou Kaiki Dai 566 Sho × Jokyoshi = Abekku kan 壊 @ Nande Koko ni Tsuyo Ma ga! ! – (Nande Koko ni Sensei ga!?)
[Nightmare Express -Akumu no Takuhaibin-] Yokubou Kaiki Dai 566 Sho -●●● × Jokyoshi = Abekku kan 壊 @ Nande Koko ni Tsuyo ● Ma ga! ! – (Nande Koko ni Sensei ga!?)
[Nightmare Express -Akumu no Takuhaibin-] Yokubou Kaiki Dai 566 Sho -●●● × Jokyoshi = Abekku kan 壊 @ Nande Koko ni Tsuyo ● Ma ga! ! – (Nande Koko ni Sensei ga!?)