Peridot
[Kobayashi Hiyoko] HIYOKO VOICE
[Kobayashi Hiyoko] HIYOKO VOICE
[Piyokoya (Kobayashi Hiyoko)] URA!! Dispatch! and URA!! Peridot (Dispatch!!, Peridot)
[Piyokoya (Kobayashi Hiyoko)] URA!! Dispatch! and URA!! Peridot (Dispatch!!, Peridot)
[Piyokoya (Kobayashi Hiyoko)] HIYOKO VOICE!
[Piyokoya (Kobayashi Hiyoko)] HIYOKO VOICE!