Sen No Hatou Tsukisome No Kouki
[Cool Palace (Suzumiya Kazuki)] Koyuzu no Chousa Shippai Houkokusho (Sen no Hatou, Tsukisome no Kouki) [Digital]
[Cool Palace (Suzumiya Kazuki)] Koyuzu no Chousa Shippai Houkokusho (Sen no Hatou, Tsukisome no Kouki) [Digital]