Suika
(CR30) [Aruku Denpa-tou no Kai (Kimura Shuuichi)] Green Green Green (Suika)
(CR30) [Aruku Denpa-tou no Kai (Kimura Shuuichi)] Green Green Green (Suika)