Super Robot Wars | Super Robot Taisen
[Amatsukami] Korede・・・Otsuchimai! !
[Amatsukami] Korede・・・Otsuchimai! !
(C84) [Bronco Hitoritabi (Uchi-Uchi Keyaki, Nakamura Kanko, Hiyoshi Hana)] Boku no Watashi no Super Bobobbo Taisen UX (Super Robot Wars) [English] [Brolen]
(C84) [Bronco Hitoritabi (Uchi-Uchi Keyaki, Nakamura Kanko, Hiyoshi Hana)] Boku no Watashi no Super Bobobbo Taisen UX (Super Robot Wars) [English] [Brolen]
(C79) [Bronco Hitoritabi (Uchi-Uchi Keyaki)] Boku no Watashi no Super Bobobbo Taisen ACE.LR (Another Century’s Episode R, Super Robot Taisen) [English] [Brolen]
(C79) [Bronco Hitoritabi (Uchi-Uchi Keyaki)] Boku no Watashi no Super Bobobbo Taisen ACE.LR (Another Century’s Episode R, Super Robot Taisen) [English] [Brolen]
(C86) [Totsugasa (Sagattoru)] Paradigm Heaven (Super Robot Wars) [English] [/m/, Brolen]
(C86) [Totsugasa (Sagattoru)] Paradigm Heaven (Super Robot Wars) [English] [/m/, Brolen]
(CR29) [Dasshifunnyuu (Nishi Iori, Akuta Noe)] RANDOM (Various)
(CR29) [Dasshifunnyuu (Nishi Iori, Akuta Noe)] RANDOM (Various)