Tensai Ryouri Shounen Ajinojo
(CR36) [Purin Yokochou (Ouka Sushi)] Nikujuu Ryouri Shounen Ajinosuke (Tensai Ryouri Shounen Ajinojo)
(CR36) [Purin Yokochou (Ouka Sushi)] Nikujuu Ryouri Shounen Ajinosuke (Tensai Ryouri Shounen Ajinojo)