The Kabocha Wine
(C64) [Sakusakusakuchan (Yoroshiku Tarou)] Saku-chan Club Vol. 02 (Various)
(C64) [Sakusakusakuchan (Yoroshiku Tarou)] Saku-chan Club Vol. 02 (Various)
(C59) [Derolian (Shark Yaminabe)] L daccha (The Kabocha Wine)
(C59) [Derolian (Shark Yaminabe)] L daccha (The Kabocha Wine)
[Tsurikichi-Doumei (KOUSUKE, Umedama Nabu)] Waga seishun no aru futokoro duo 2 (Various)
[Tsurikichi-Doumei (KOUSUKE, Umedama Nabu)] Waga seishun no aru futokoro duo 2 (Various)